Společnost

Zdravotně biologická priorita řízení

[Společnost na hraně VI]

Tento článek navazuje a rozvíjí sérii článků Společnost na hraně. Doporučuji přečíst nejprve předchozí díly, pokud jste dosud nečetli, abyste lépe pochopili souvislosti a myšlenku každého článku, které odhalují a popisují vývoj společnosti a úrovně jejího řízení. 

Série článků Společnost na hraně: 

  1. (Ne)překračujte svoji komfortní zónu!
  2. Skutečná nákaza společnosti
  3. Co (ne)můžeme dělat s tím, co se děje se světem a společností? 
  4. Diskreditace – nástroj současnosti 
  5. Světonázorová priorita řízení

„Nevěřím, že vývoj, současný směr a komplexní pokles zdraví a schopností člověka jsou náhodné či důsledkem lidské hlouposti, zanedbání nebo pouze korupce a chamtivosti.

Vnímám to jako cílený útok na lidské zdraví, kterému jako vnitřnímu a nejvyššímu faktoru podléhá naše chování. Můžeme říci, že je to primární nastavení, instinkty a vlastnosti. Pokud nechceme být nevědomě řízeni směrem, jakým se řítí dnešní západní společnost, musíme to odhalit, popsat a odrazit. S mým názorem, že společnost je řízena, nemusíte souhlasit a můžete to brát jako důsledek našeho životního stylu. Ale jestli chcete (pře)žít smysluplný a šťastný život, nesmíte se nechat unášet proudem a ukolébat falešnou písničkou. Realita, že zřídka, ne-li vůbec, uvidíte důstojně odcházejícího člověka z tohoto světa po životě, jeho délce, náplni a kvalitě, jakou si představoval, by vás měla vytrhnout z iluze. 

Moje články, i já, na vás mohou působit pesimisticky, což může být dojem, ale rozhodně to není cílem. Váš optimismus z vás dříve či později vyprchá po srážce s realitou, před kterou vás někdo varoval a z vašeho pohledu jakoby vám bránil vlastnímu pozitivnímu vnímání a prožívání života. Naopak přijmete-li trochu pesimismu, ostražitosti a provedete-li několik změn předem, můžete si v klíčové chvíli a po zbytek života užívat optimismus. Protože ani jednomu neutečete a pouze s jedním daleko nedojdete. 

Název článku odhaluje metody a úroveň působení na zdraví a chování společnosti. Přestože každý nemusí připustit, že je to cílené, probíhá to v podezřele významném, širokém, ale úspěšně skrytém rozsahu. 
Organismy podléhají biochemickému řízení prostřednictvím chemických látek a hormonů, které řídí naše pudy, přirozené potřeby a ať si to připustíme nebo ne, mají nejsilnější vliv na naše chování. K tomu máme důležité systémy, ze kterých, dalo by se říci, přímo pramení naše zdraví a myšlení. 

Cíle zdravotně biologické priority řízení:

  1. Snižování testosteronu
  2. Blokace melatoninu
  3. Likvidace střevního mikrobiomu
  4. Vyřazení imunitního systému

Vyzdvihl jsem ty nejzásadnější cíle zdravotně biologického globálního útoku, jejichž nenápadným aplikováním dochází k nejvýznamnějším proměnám naší společnosti. Stojí za tím globální elita a jejich korporace, které drží, respektive přebírají světovou moc, veškerý kapitál a disponují nejvyšší úrovní poznání. Zbytek společnosti drží v nevědomosti, závislosti a odjakživa, ale v dnešní době už velmi rafinovaném, otroctví. Vývojem technologií a prostředků upevňují svoje postavení, zvyšují kontrolu, naši závislost na nich a regulují světovou populaci. K tomu využívají všechny nástroje (války, ideologie, média, umění a zábava, peníze) a prostředky (zdroje, potraviny, léky, technologie). 
Mohou nás ovlivnit přímo třeba prostřednictvím médií, ekonomikou, zvyšováním či snižováním životní úrovně. Ale koho by napadlo, že dlouhodobě nás mohou ovlivňovat zdravotně biologickým působením se zacílením na klíčové oblasti našeho zdraví, kterým podléhá naše chování a schopnosti? Masové používání antibiotik, kontaminace životního prostředí, nekvalitní potraviny a aditiva, rafinovaný cukr, technologie, očkování – je tohle všechno nutné? Všechno dokáží zajímavě zdůvodnit, zatajit, překroutit a přesvědčit populaci, že je to správné a že to naprostá většina populace sama chce. K tomu jsou ochotni použít jakékoliv nástroje a obětovat cokoliv kromě své moci, svého majetku a svého zdraví. Vizi svojí společnosti (jich samotných se to netýká) nám prezentují s nadšením a jako řešení všeho špatného na tomto světě:

Nepodmíněný příjem, neomezený virtuální život, výběr z mnoha pohlaví, digitální měna a kompletně bezhotovostní platby, univerzální digitální ID zahrnující zdravotní záznamy, sociální kredit, léky a očkování na vše a spoustu technologií, které usnadní náš život.

To zní pro drtivou většinu společnosti skutečně lákavě. Nemusíte přemýšlet, nemusíte se starat o svoje zdraví, ve virtuálním světě budete moci zažít cokoliv či dokonce v něm žít úplně, jak chcete, nebudou se muset chovat a zabíjet zvířata, vše se bude zdát zelené a superekologické, ani nebudete potřebovat nikam cestovat. Na cokoliv, co budete chtít nebo potřebovat, spát, uklidnit se, nabudit nebo zabavit se, bude tabletka. Ať už se vám to líbí nebo příčí jako mně, hlavní změna bude ve vašem těle. A už probíhá. 

SNIŽOVÁNÍ TESTOSTERONU

Jedná se mužský pohlavní hormon mnoha důležitých funkcí pro celý druh. Testosteron (TS) ovlivňuje plodnost (reprodukceschopnost), mužské chování, konstituci a sílu, ale také vlastnosti nutné pro přežití jedince, rodiny či druhu (agresivita, pud sebezáchovy, ochrana potomků a genetická dominance nejsilnějšího). 
Hormonální systém je složitý a jeho ovlivňování také. Jde o citlivý a propojený dynamický systém, který vytvořila příroda jako nejvyšší úroveň řízení. Člověk je inteligentní tvor, ale připusťme, že podléháme zvířecím a přírodním instinktům (pokud jsme ještě původní biologický druh člověka, nekombinovaný s umělými technologickými vylepšeními). Tzv. transhumanismus se prezentuje a protlačuje jako další vývojový cyklus člověka blízké budoucnosti, což nelze vyhodnotit jako pozitivní vývoj a v němž se to základní, co nás odlišuje od zvířat a strojů, lidskost, nadobro vytrácí. A jiná než přirozená tvorba hormonů a jejich dynamická rovnováha nevede k pozitivním projevům. 

TS u mužů obecně klesá, mění se sexuální aktivita lidí, v ekonomicky vyspělých zemích se rodí méně dětí, lidé ztrácí pud sebezáchovy, nejsou schopni chránit proti skutečným hrozbám (experimentální očkování, LGTB…) ani svoje děti, nejsou schopni postavit se proti zlu a vládám, které jim ubírají kyslík. 
Dochází k bezprecedentnímu útoku na maskulinitu, o které jsem psal ve jednom z minulých článků na téma diskreditace jako jednoho z dalších nástrojů ovládání společnosti. Jsou preferovány emancipované skupiny aktivistů, které zcela znatelně trpí hormonální poruchou a vedou k reprodukcineschopné společnosti. To vše je důsledkem obecně dramatického poklesu TS u mužské části populace, z nichž ještě testosteronem disponující jedinci jsou (obrazně) vytlačováni do pralesů a nahrazováni submisivními a zženštilými muži jako doplněk tzv. silných, moderních žen. 

„Šelma raději zemře, než aby se vzdala svobody.“

Nepřirozené prostředí

Jako první bych chtěl zdůraznit, že přirozené prostředí a činnosti mají blahodárný vliv na vše. Víme, jak pobyt v přírodě, lehké nepohodlí, práce venku působí na naši psychiku i organismus. Bohužel dnešní prostředí je přesně opačné a v dnešním stresu a zaneprázdněnosti se to těžko kompenzuje. 

Role muže se vytrácí

V blahobytu a moderní společnosti nejsou muži potřební. Mužskou práci nahradily stroje, technologie a tradiční muži se stali nepotřebnými. Za správného muže se považuje ten, který doma pomáhá ženě, hlídá děti nebo je ochoten jít na mateřskou. To muži s normální hladinou TS nejsou schopni zkousnout.

Hormonální disruptory

Jsou to chemické látky, které dramaticky ovlivňují hormonální rovnováhu. Jsou všude okolo nás v drogerii a kosmetice, nekvalitních stavebních materiálech a nábytku, vůních. Dále stopy antikoncepce a hormonů ve vodě a potravinách, pesticidy, látky uvolňující se z plastů. Je to náhoda, že jsme jimi tolik obklopeni?
Pro citlivé jedince to může být faktor, který ovlivňuje jejich plodnost, ale nepochybně určitou mírou působí na každého.

Mnoho sacharidů a neodpovídající strava

Příliš vysoký podíl sacharidů, rychlé cukry a neodpovídající strava metabolickému typu vede k poklesu TS. Pro zajímavost, některé byliny jako máta a majoránka snižují TS a citliví jedinci by se jim měli vyhnout. Za to je řada bylin a adaptogenů, které stimulují TS a spolu se správnou výživou a tréninkem maximalizujete svůj přirozený anabolický potenciál.

Spánkový deficit, stres a přetrénování

Nedostatek spánku, přetrénování a stres neumožňují optimální tvorbu TS. A pokud si někdo ze zoufalství nebo přílišného očekávání pomůže steroidy, dramaticky sníží svou vlastní schopnost produkce TS, nehledě na mnoho souvisejících nežádoucích účinků. Optimální silový trénink je skvělý stimulant TS, ale pokud je ho příliš mnoho u přemotivovaných jedinců, vede naopak k jeho snížení. 

Buďte tvrdí a správní chlapi, hledejte dobrodružství, dodržujte správnou výživu, optimálně cvičte a vyhledávejte aktivitu v přirozeném prostředí, otužujte se, pijte přírodní vodu ze studánky, používejte adaptogeny a milujte ženy (ideálně jednu). 

BLOKOVÁNÍ MELATONINU

Melatonin není zdaleka jen hormon spánku, ale je to také nejsilnější antioxidant a hormon, který zásadně ovlivňuje celý hormonální systém, psychiku a náladu. Stejně jako u TS platí, že jeho syntetické doplňování vede k potlačení vlastní tvorby a není řešením. Melatonin vzniká při kvalitním spánku e epifýze a při jeho tvorbě je důležitá přítomnost L-tryptofanu a hořčíku, jehož deficitem trpí většina populace. U hořčíku je však zásadní jeho optimální dávka, která vychází z metabolického typu, kalorického příjmu a poměru k příjmu vápníku. 

Nepřirozené biorytmy

Tvorba melatoninu je velice citlivá na denní režim, přirozené světlo a je narušována mnoha faktory (modré světlo z displejů, studené LED osvětlení, nedostatečné zatemnění v noci). Nepravidelný režim, např. střídání pracovních směn, způsobuje dlouhodobý nedostatek melatoninu, který je příčinou vážných zdravotních problémů. 

Je velmi těžké při dnešním životním stylu a prostředí navodit podmínky pro tvorbu melatoninu, který je pro nás tak důležitý a ovlivňuje mimo jiné i TS! 

Nedostatek a snižování UV záření

Tvorbu melatoninu stimuluje UV záření, kterému by člověk přes den měl být vystaven. Proto Slunce působí nejen na naši psychiku, ale je startovačem noční tvorby melatoninu. A kolik máme slunečných dnů, zejména v zimě? Sníh však odráží UV záření a kompenzuje slabší sluneční aktivitu v našem zeměpisném pásmu. Ale kde je ten sníh?
„Chraňte se před „nebezpečným“ UV zářením: opalovaní krémy a sluneční brýle.
“ K tomu vám řeknu tohle: Obojí jsem vůbec nepoužil několik let a žádný problém! 

LED osvětlení a modré světlo

Určitá frekvence modrého světla, která je silně zastoupena v moderních LED a LCD displejích, ale i umělém osvětlení, blokuje tvorbu melatoninu až na 4 hodiny. Vyhnout se mu v dnešní době a životnímu stylu je prakticky nemožné. Softwarové filtry (night režimy) nefungují. Účinná je však technologie pro monitory Low Blue Light Plus, což je mechanický filtr účinně potlačující onu kritickou frekvenci modrého světla. Proč se zastavila výroba těchto pokrokových monitorů? 

Staré, klasické žárovky, které měly teplé a příznivé světlo neblokující melatonin, se nahrazují moderními LED, z nichž většina už na pohled má nepříjemné, bílé světlo. LED žárovky s teplejším světlem jsou vhodnější, ale výrazně dražší. Jsou k dispozici plnospektrální a biodynamické osvětlení, které si však málokdo může dovolit. 
Je to vývoj nebo je to záměr? 

Nedostatečné zatemnění v noci

Permanentní pouliční osvětlení (opět dnes už převážně LED) a zářivé kontrolky spotřebičů komplikují zatemnění prostoru, kde spíte. Pro tvorbu melatoninu je klíčový poměr mezi denním světlem (kterému jste vystaveni) a nočním světlem, lépe řečeno zatemněním. Dosáhnout dostatečného zatemnění v ložnici pod všudypřítomnými pouličními lampami a při dostatečném větrání představuje docela praktický problém.  

Krátký a nekvalitní spánek

Spánek je v dnešní době velice podceňovaný a většina produktivních lidí je v trvalém deficitu. Osm hodin je optimum a nevěřili byste, když se vyspíte, jak tělo žádá, jak to ovlivní vaši náladu a nastavení po celý následující den! A kdy se vám příjemně spí? Když máte noc plnou příjemných snů! A to je ono, to se tvoří melatonin. A samozřejmě po sexu s milovanou osobou se spí nejlépe! 

Jíst před spaním nebo ne? 

Některé metabolické typy (parasympatikus) nesmějí jít spát hladoví. Jiné (sympatikus) by neměli být zatíženi velkým jídlem. Další se po velké dávce sacharidů (rychlé spalování) probudí jako po opici. A jiní po tučném a bílkovinovém jídle budou mít těžký spánek (pomalé spalování)

Globální nedostatek hořčíku

Hořčík hraje zásadní roli při mnoha biochemických procesech, při tvorbě melatoninu i TS. O dávce jsem se zmínil. Ale jak je možné, že hořčík už není přirozeně obsažen v žádných potravinách a dnes už ani v půdě? Moderní zemědělství a kyselé deště způsobují splavování všeho hořčíku do moře. Hořčík je velice reaktivní prvek a jeho suplementace je specifická. Určitou zásobu hořčíku máme v kostech, ale ta s věkem dochází a s ní ubývá i kostní hmota, proto není vhodné ji čerpat. Ideálním a nejefektivnějším zdrojem je organicky vázaný hořčík v zelenině a potravinách. Doplňky stravy neposkytují tak optimální a rovnoměrný přísun hořčíku, jaký bychom potřebovali. Nám však nezbývá nic jiného, ale forma hořčíku a jeho dávkování co do množství a načasování jsou klíčové. Pro každý metabolický typ je specifické. 

Útok na melatonin? 

Jak to udělat, když máte „šedý den“, večer hledíte do smartphonu nebo na obrovskou TV při LED světle a v noci vám svítí pouliční lampa do ložnice? To jsme tak neznalí nebo proč jsme zahlceni displeji, bílým světlem a zataženou oblohou? A s deficitem hořčíku melatonin tvořit nebudete.  

Vyhledávejte sluníčko, zdraví lidé mohou zahodit brýle a sluneční krémy (postupně, je třeba si zvyknout), večer odložte telefony, čtěte knihy (doporučuji třeba George Orwell: 1984), v noci vyhledejte tmu a milujte se (to je škoda za tmy, krb, svíčky nebo u ohně – dokonalé). 

LIKVIDACE STŘEVNÍHO MIKROBIOMU

Rovnováha a výkon střevního mikrobiomu má přímý vliv nejen na naše zdraví, ale i myšlení, emoce a imunitní systém. Bakterie a jejich symbióza v našem těle umožňují vstřebávání a přeměnu živin z potravy, případně vylučování toxinů a látek, které se z potravy vstřebávat nemají. Střevní mikrobiom i struktura střev jsou specifické pro každý metabolický typ a odpovídají typu stravy (poměr rostlinné a živočišné, druhy bílkovin, optimální podíl sacharidů a vlákniny). Složení stravy a její kvalita ovlivňuje střevní mikrobiom, jehož kvalitě odpovídá naše myšlení, kondice i náš život. Jeho funkce, kultivace a udržování je pro nás nejdůležitější. 
Neodpovídající a nekvalitní stravou, chemií a nepřirozenými složkami potravy ale i elektromagnetickým zářením, je střevní mikrobiom negativně ovlivňován, což patologicky mění jeho kvalitu, snižuje jeho výkon a místo symbiózy působí proti nám (od špatného trávení až po autoimunitní onemocnění). 

„Střevní mikrobiom je jako vaše zahrádka. Buď ji kultivujete a přináší vám plody, nebo je nefunkční, neplodná a zarostlá plevelem.“

Lepek a beta-kasein A1

Množství lepku v pšenici se za posledních několik dekád jejím šlechtěním ztrojnásobilo a jeho tradiční zpracování se nedodržuje. Tím se v dnešní době z lepku stal problém pro všechny včetně těch, kterým dřív problém nedělal. Bohužel z moderní pšenice se vyrábí naprostá většina potravin a do dalších je přidávána. Konvenční lepek velmi negativně ovlivňuje střevní mikrobiom a propustnost střev, jejíž důsledkem je vstřebávání toxinů a látek, které jsou příčinou autoimunitních reakcí. 
Beta-kasein A1 je nová bílkovina ve skupině kaseinových bílkovin, kterou začala tvořit přešlechtěná kravská plemena. Je nestravitelná, velmi škodlivá a je součástí téměř všech komerčních kravských produktů. 
Není takový problém se jim vyhnout, ale musíte si vybírat (kozí a ovčí výrobky, nepasterované, starší kravská plemena jako Jersey). 

„Člověk za účelem výnosu šlechtí rostlinné a živočišné druhy do té míry, že se nakonec příroda obrátí proti němu.“

Jsme tak chamtiví a hloupí, nebo proč si sami a zdánlivě nevědomě škodíme? K čemu je naše věda, když přehlížíme a nebo zatajujeme tyto chybné kroky, které mají fatální dopad na zdraví populace? 

Aditiva a konzervanty

Kdysi to šlo bez nich, dnes abyste pohledali a připlatili si za „čisté“ potraviny. Levnější náhražky, rychlejší výroba a kompenzace mizerné kvality surovin nám nepřinášejí nic dobrého. Co asi udělá konzervant z vaším střevním mikrobiomem? Co  ve vašich střevech udělají jedy a chemické látky, které se v přírodě ani přirozené stravě nevyskytují, ale jsou pro přírodu toxické? Je to jako byste kapali jed na svou zahrádku, kde chcete něco pěstovat. Zahubí přátelské mikroorganismy a jejich místo zaujmou nežádoucí patogeny.

Syntetické doplňky stravy

Člověk nemůže jíst kameny, hlínu a sloučeniny mrtvé přírody. Žijeme hlavně z organicky vázaných minerálů a živin v živých organismech rostlinné a živočišné říše. Bez tohoto „prostředníka“, který přemění anorganické prvky a sloučeniny na formu využitelnou pro nás, se neobejdeme. Původ mikroživin a doplňků stravy je nejdůležitější a čím více se vzdaluje přírodní, přirozené formě, tím méně je efektivní či dokonce škodlivý. 

„Nemůžeme žít z tabletek a syntetické kaše.“ 

Žádná chemicky čistá látka se v přírodě nevyskytuje. Tudíž ani nepatří do přírodního organismu. Týká se to komerčních výživových i sportovních doplňků stravy, které nejenže jsou pro tělo prakticky nevyužitelné, ale také narušují střevní mikrobiom jako cizí látka nebo forma, kterou organismus nezná. 

Stres a negativní emoce 

Střevní mikrobiom je podhoubím našich emocí a nálady, ale také externí stres, neurózy a strach působí na naše vnitřní prostředí. Dnešní životní styl a neustálý tlak ze všech stran nepůsobí dobře na naši psychickou pohodu. Pokud máme neodpovídající stravu, spolu s ní je to další faktor, který prohloubí zhoršení střevního mikrobiomu a roztočí kruh negativních důsledků na naše fyzické i psychické zdraví. 

Úbytek iontů a enzymů

Výměna živin mezi vnitřním a okolním prostředím organismu probíhá výhradně v iontové formě a díky enzymům. Ionty snadno prochází z okolního prostředí do buňky, respektive ze střev do krve (vstřebávání). Čerstvé potraviny a čerstvě uvařené jídlo má vysoký obsah iontů. Staré potraviny a jídlo, polotovary nebo jídlo z mikrovlnné trouby, mají nízký obsah iontů i enzymů a jsou mnohém méně využitelné. 

Vysokofrekvenční elektromagnetické záření 

Nižší frekvence elektromagnetického záření (rádiové vlny), které se nesou prostředím a procházejí našimi těly, jsou s námi více než sto let. Jsou prověřeny a nebyl pozorován žádný negativní efekt na naše zdraví. Moderní, neustále se zahušťující, stále vyšší frekvence a stále blíž našemu organismu (mobil, wi-fi apod.) mohou ovlivňovat kvalitu a aktivitu našeho vnitřního prostředí. Zatím to jsou pouze spekulace či konspirace, které však nejsou vyvráceny ani dostatečně časově prověřeny. 

Zkuste jít ven, do přírody, daleko od vysílačů a zařízení. Jak se budete cítit? Zpočátku budete mít možná absťák, jste omezeni na zpracování nesčetného množství povrchních a nedůležitých informací. Po chvíli (někdy až několika dnech) si začnete všímat okolního prostředí, začnete používat všechny vaše smysly a vnímat skutečný a krásný svět okolo sebe. 
V jednoduchosti a přírodě je krása. 
Po uvědomění už se nebudete chtít vrátit do umělého světa, který jsme si vytvořili a ve kterém je štěstí v cíli úporného maratonu, jenž se většině závodníků nikdy nepodaří doběhnout. 

Antibiotika

V malém množství a při správném použití jsou lék, při masovém jaderná zbraň se vší ničivou silou a budoucími hrozbami (rezistence, superbakterie). Antibiotika jsou taktické jaderné zbraně ve střevech, které použijete v nejhorším. Jejich důsledky jsou však katastrofální na střevní mikrobiom. Bohužel jejich spadem je kontaminována voda i potraviny a jejich pasivnímu přijmu se těžce brání. Nasazení antibiotik vždy důkladně zvažte, protože strach a zisk píší recepis. Článek: Strach – špatný vládce

ÚŽASNÁ NOVINKA – hmyzí protein, mouka ze cvrčků

Po konvenčním lepku a problémovém beta-kaseinu A1 se do západní stravy zařazuje další složka, dle mého názoru s podobným efektem (i cílem). Hmyzí protein obsahuje chitin, který je pro člověka nestravitelný. Pod rouškou ekologické, moderní, etické a udržitelné stravy se masově implementuje do potravinářství

Náš mikrobiom, přestože víme, jak je citlivý a důležitý, je pod palbou ze všech stran. Jaktože je dnes tak těžké zabránit ničení zahrady našeho zdraví, myšlení, emocí a imunity? To je pokrok a moderní civilizace? 

Stravujte se podle metabolického typu, vyhledávejte a konzumujte čerstvé a kvalitní potraviny, vyhněte cukru a rafinovaným potravinám, všem aditivům, zpracovaným potravinám, lepku, komerčním kravským produktům a cvrčky přenechejte v jídelníčku těm, kterým patří. Používejte přírodní doplňky stravy, zvažte použití antibiotik, přidávejte fermentované potraviny, dělejte si domácí kefír, eliminujte stres a odbourejte strach, meditujte, choďte a pobývejte v přírodě. 

VYŘAZENÍ IMUNITNÍHO SYSTÉMU

Obranyschopnost a odolnost dokázaly vždy a nejlíp zajistit ochranu před neviditelnými vetřelci a umožnily evoluci přírodním výběrem. Je dokonalejší a schopnější než všechna opatření a očkování člověkem vymyšlená. Navíc se imunitní systém dá posilovat. 
Výkonnost a schopnosti imunitního systému podléhají výkonu a rovnováze metabolismu, hormonální rovnováze a mikrobiální rovnováze střevního prostředí. Je tedy napojen na všechny body výše rozvedené. Jeho nepřirozené „programování“ nevede k jeho posílení, ale k jeho likvidaci či dočasnému vyřazení, jak už se těžko zamlčuje po masovém a nuceném tečkování zcela novým a experimentálním vaxem. Co je cíli vaxů, které nechrání před nemocí, nebrání přenosu a musí se neustále opakovat, je mi jasné. 

Imunitní systém má však úžasnou schopnost adaptace a kromě odpovídající výživy, kterou je jeho správná funkce podmíněna, jej můžeme posílit například otužováním a vhodnými doplňky stravy (adaptogeny)

„Otužování je nejjednodušší a prokázaný způsob, jak zvýšit slizniční imunitu a snadno předcházet respiračním onemocněním.“

Stres a mediální masáž

Informace, prožitek či strach dokáží vyvolat reálné fyziologické reakce, které skutečně začnou ovlivňovat naše zdraví a imunitní systém. Jsme pod neustálým tlakem z médií, jsme přesvědčováni marketingem farmaceutických firem a je na každém, kolik stresu vpustí do své mysli a kolik důvěry dá informacím obchodníků a doktorů vychovaných a placených farmaceutickým průmyslem. 

Těžké kovy a pesticidy

Těžkými, toxickými kovy mohou být kontaminovány potraviny, jsou přidávány do běžných vakcín pro vyvolání imunitní reakce a mohou se dostávat do organismu ze znečištěného prostředí spolu s pesticidy, které se intenzivně používají v moderním zemědělství. Tyto prvky a sloučeniny jsou toxické pro organismus, silně zatěžují a oslabují imunitní systém a způsobují mnoho dalších problémů.

Autoimunitní onemocnění

Autoimunitní procesy, které v populaci prudce narůstají, by se daly přirovnat k občanské válce ve vlastním těle. Příčinou bývá dysfunkce střevního mikrobiomu, respektive střevní stěny, která propouští škodlivé látky, jenž měly z těla odejít. Náš imunitní systém napadá vlastní a zdravé buňky, což vede k závažným a z pohledu západní medicíny k nevyléčitelným chorobám. 

Přehnaná hygiena a plošná dezinfekce

Pokud nebudeme imunitní systém využívat, oslabí se jeho schopnost. Je snaha o vytváření téměř sterilního prostředí v domácnostech a veřejných prostorech přehnaným používáním dezinfekčních prostředků. Cokoliv se přežene, tak má negativní či obrácené důsledky. Bakterie, na které jsme zvyklí, nahradí nové a resistentní, které se podle předpovědí mikrobiologů stanou novou biologickou hrozbou. 

Omezování kontaktu a lidskosti

Pokud člověk nechodí do společnosti, izoluje se a jeho imunitní systém není nucen k aktivitě, má tendenci slábnout. Lidský kontakt, tradice, zvyky jako objímání, podávání ruky, líbání umožňují výměnu bakterií, na které si udržujeme odolnost a mají stimulační vliv na imunitní systém. I z tohoto důvodu je blízký kontakt mezi rodinou a přáteli žádoucí. Být studený a sterilní není lidské ani ničemu prospěšné a otupujete vaše vztahy, emoce i chování. 

Nenechejte si vzít lidskost, nenechte se rozdělit a izolovat, nenechte do svého těla vstupovat jedy a vpravovat experimentální roztoky, nepodléhejte strachu. Místo toho se otužujte, dbejte o své fyzické i psychické zdraví a sebevědomě se můžete spolehnout na svůj imunitní systém, který nemohou nahradit žádné ochrany, omezení ani zdravotní zákroky. Objímejte se, líbejte se, podávejte si ruce a nenechte si za žádnou cenu vzít lidskost!

ZÁVĚR

Popsal jsem čtyři cíle kritického zdravotně biologického působení západního životního stylu, ke kterému jsme vedeni a které mají dramatický dopad na zdraví společnosti a její proměnu:

armáda bezpohlavních jedinců, bez původu, bez vlastního názoru a bez lidskosti. 

Tato společnost bude ještě více nevědomá, ještě lépe kontrolovatelná, neschopná reprodukce a především bez šance k proměně zpět. Západní společnost bude plně závislá na globální elitě a jejich korporacích, které jim budou poskytovat vše od základních životní potřeb až po zábavu a (ne)smysl života. 

Dnešní stav a směřování rádoby vyspělé západní společnosti, která si nechá téměř cokoliv líbit a zavést kamkoliv, tomu přesně odpovídá. Lhostejnost, propagace LGBT, potlačování pohlavní diverzity a nárůst neurčitých pohlaví, pokles reprodukceschopnosti, propad technologiím, penězům a všemu umělému, globální oslabení imunity a zhoršení zdraví, nárůst civilizačních nemocí, ztráta lidskosti, přirozenosti, vlastenectví, vztahu ke svému původu a předkům, pokles inteligence a ztráta pudu sebezáchovy jsou důsledky obecného snížení testosteronu, blokace melatoninu, likvidace střevního mikrobiomu a vyřazení imunitního systému. Pokud to však víme a víme jak, můžeme ochránit svoje zdraví, upravit svůj životní styl, stravu a vybrat si svou cestu. A kdo se nechá vést cestou globálních elit, toho to nepovede k člověku ani životu, jaký známe. Obecně však platí:

„Přírodu člověk neoklame, nenahradí ani neovládne. Ale vždy na to doplatí on sám.“

Víte, na co si dát pozor a co s tím dělat. To, co můžeme nejvíce ovlivnit a na co zároveň neexistuje univerzální návod, je strava. Stejně jako v jiných oblastech najdete o výživě mnoho informací, které vás mají zahltit, pro každého platí něco jiného, spoustu věcí se nedozvíte, pravda se bude zpochybňovat a z toho všeho si nevezmete nic, co by vám skutečně pomohlo. A protože jsem ušel dlouhou cestu ve sportu, životním stylu, ale nejvíce ve výživě, je mým posláním pomáhat lidem a nasměrovat je. Mou prací je předat ty nejdůležitější a prověřené informace o výživě a pomoci každému najít jeho vlastní cestu. Těmito články a životním stylem nabízím svůj pohled, cestu k poznání a inspiraci. Základním nástrojem je však strava a její individuální zvládnutí po konzultaci metabolického typu, snadněji a konkrétně podle individuálního jídelníčku. Stejně jako u mne může nejlepší teorie o výživě podle metabolických typů v praxi změnit i vaše myšlení. A pokud si myslíte, že stravu zvládáte a není co zlepšit, tak jste ještě nepoznali, jak tělo funguje při stravování podle metabolického typu.