Metabolické typyFitness

Metabolické typy – úvod

Metabolický typ je určitá predisponovaná nerovnováha metabolismu, respektive nastavení, které odpovídá určitému způsobu života a stravě našich předků, na kterou se tisíce let přizpůsobovali. 

Metabolický typ je daný a vzhledem k různorodosti předků každého z nás se mohou metabolické typy příbuzných jedinců a ve společnosti zásadně lišit. 

Proto je tolik výživových směrů a je náročné se v nich orientovat, hledat a zkoušet, co sedí konkrétnímu jedinci. Správné určení metabolického typu a znalost jemu odpovídající stravy a specifik jsou klíčem k rovnováze, zdraví a výkonu, které mají zásadní vliv na náš život, úspěch i způsob přemýšlení. 

Lidské tělo i mysl mají obrovský potenciál a schopnosti. Když ho člověk zbytečně nezatěžuje, udrží v rovnováze a správně stimuluje, poznáme plný potenciál a schopnosti člověka.

Veškeré vaše úsilí, schopnosti, odolnost, energie a pocity budou maximálně zhodnoceny.

Lidé během svého vývoje byli vystaveni různým podmínkám dané oblastí a jí odpovídající stravě, která se v různých oblastech zásadně lišila. Strava, její složky, potraviny a mikroživiny působí na metabolismus a jeho řízení. Na to se jejich metabolismus přizpůsobil tak, aby danou stravu, která byla tisíce let stejná, co nejlépe využíval, trávil a byl v rovnováze. A to ve smyslu energetické rovnováhy a ve smyslu řízení odvíjející se od potřeb a situací. 

Dosažením rovnováhy metabolismu využijete svůj potenciál a dispozice na úrovni, kterou jste si nedokázali představit.

V posledních několika staletích v souvislosti s přesuny, míšením a změnou životního stylu lidstva však začalo docházet k míchání a kombinování metabolických typů, což vytvořilo složitější situaci a rozložení typů ve společnosti. Musíme se však držet principů a dědičnosti, protože schopnost adaptace je mnohem pomalejší než měnící se životní styl, podmínky a stravovací trendy. Každý může dědit metabolismus po jiném z předků. Jeho zjištění a znalosti, jaká strava, doplňky výživy a další specifika přesahující výživu mu odpovídají, jsou základem pro řešení personalizované výživy. 

“Co je pro jednoho lék, může být pro druhého jed.”

Pokračuj na článek: Jak funguje metabolismus?