Metabolické typy

Jak funguje metabolismus?

Hlavní funkcí metabolismu je spalování (zajištění energie a její intenzity) a je řízen autonomním nervovým systémem, kteří řídí naše životní funkce a režim metabolismu (mobilizace energie, výkon, pohotovost či odpočinek, trávení a ukládaní energie). 

Rychlost spalování (nepleťte si s rychlostí metabolismu!) je daná poměrem pomalého-aerodního (betaoxidace) a rychlého-anaerobního (glykolýza) spalování v buňce. Je nastavena geneticky a poměrem makroživin ji můžeme ovlivňovat. Protože pouze rovnováha ve spalování poskytuje optimální energii pro náš život, potřeby a zdraví. Poměr spalování určuje naše fyzické dispozice (silové nebo vytrvalostní), má vliv na naši postavu (poměr svalové hmoty) a odezvu na silový trénink (jednoduše talent na svalový rozvoj), respektive vytrvalostní schopnosti. 

Metabolismus je řízen autonomním nervovým systémem (ANS), který určuje směr metabolismu podle našich potřeb a situací (stimulace tělesných a psychických procesů). Dělí se na dvě větvě: sympatikus (katabolický) a parasympatikus (anabolický). ANS je řízen acidobazickou rovnováhou, tedy kyselým či zásaditým působením stravy. Opět pro optimální výkon, zdraví a psychický stav je cílem rovnováha těchto systémů.   

“Hlavní příčinou zdravotních problémů, od únavy až po civilizační, dokonce i psychická onemocnění, je nerovnováha ve spalování a řízení metabolismu.”

60% lidí má nerovnováhu ve spalování a 40% lidí má nerovnováhu v řízení. Pouze 4% lidí jsou vyrovnané typy, nemají dominantní ani jeden systém a při vyvážené stravě mají metabolismus v rovnováze. Prakticky je to však velmi málo lidí a proto každý musí najít ten svůj správný směr. 

“Naše síla je v tom, že jsme každý jiný. Každý metabolický typ, kromě specifické stravy, má i svoji roli ve společnosti a navzájem se doplňují.”

Proč je strava a rovnováha metabolismu tak důležitá

“Zdraví je základním předpokladem pro dosahování a efektivitu výsledků v čemkoliv, co děláte.”

Strava má zásadní vliv na náš metabolismus spolu s dalšími faktory jako životní prostředí, emoce a stres, které však nemůžeme tolik ovlivnit. Jednotlivé makroživiny a mikroživiny ovlivňují spalování a řízení metabolismu. A strava různých našich předků se svými poměry a složením zásadně lišila. To u každé z těchto skupin, z nichž každá odpovídala určité oblasti, etniku a jejich způsobu života, způsobovalo určitou nerovnováhu jejich metabolismu. Na tu se však díky základní schopnosti života obecně, adaptaci, během dlouhodobého a stálého vývoje přizpůsobili. Evolučně se adaptovali tím, že si geneticky vytvořili určitou nerovnováhu metabolismu tak, aby s danou stravou, která na metabolismus působí určitým způsobem, byly v metabolické rovnováze. Tím vznikla určitá diverzita v rámci jednoho druhu, které odpovídají metabolické typy. Vytvářeli tradice, kultury, specifický způsob života, byli zdraví a jako společnost se rozvíjeli. Války a mocenské zájmy však tento vývoj narušily a způsobily složitou situaci. 

V dnešní době jsou tradice potlačeny, kultury smíšené, strava a životní styl globalizované. Naše kořeny jsou však různé a abychom našli způsob, jak řešit naše problémy, stravování a zdraví, musíme vycházet právě z těchto kořenů, které jsou pro každého individuální a čerpá z nich mnoho dalších generací. 

“Příroda a naše dávné generace nám vytvořili cestu. My ji musíme najít a jít po ní. Hledat cestu novou nebo jít špatným směrem je ztrátou energie, zdraví a času.”