Společnost

DISKREDITACE – nástroj současnosti

[Společnost na hraně IV]

Z demokracie diktatura. Ze svobodného názoru jediný správný. Z dialogu a diskuze umlčení a cenzura. Z vědy nástroj marketingu a podpora toho, co se hodí někoho zájmům. Zdravotnictví proti zdraví. V národních vládách arogantní lokajové, kteří slouží nadnárodnímu velkopanstvu. Právo proti lidem, lidskosti a svobodě.
Z mužů ženy, z žen muži. 

Tento článek navazuje na předchozí články ze série Společnost na hraně, které se zabývají výsledky společenských a sociálních procesů v poslední době:

  1. (Ne)překračujte svoji komfortní zónu!
  2. Skutečná nákaza společnosti
  3. Co (ne)můžeme dělat s tím, co se děje se světem a společností? 

Úkolem těchto článků je poukázat na nepřirozené a negativní změny ve společnosti a alespoň část společnosti probudit a svést z cesty, která vede k zániku člověka jako inteligentního, svobodného a kreativního tvora. A také redukování lidí na pouhou pracovní sílu.

V tomto, již čtvrtém, díle, se věnuji nástroji, který podporuje manipulaci společnosti. Je to diskreditace. Jejím cílem je znehodnocení a překrucování pojmů, faktů a vybraných skupin. Výsledkem je oblbování společnosti a znemožnění všeho, co se nehodí současnému systému. 

Zdiskredituj, vytvoř iluzi a očekávej výsledek

Interpretace historie, politické režimy a mezinárodní vztahy, vzdělávání, výchova dětí, věda, ekologie a životní prostředí, lidské hodnoty a vztahy, v tom všem je diskreditace. Započalo to hluboko v minulosti pod rouškou liberalismu a výsledné „produkty“ můžeme vidět dnes. Slušně to můžeme nazvat krizí západní civilizace. 
Vše má svůj účel a jde o zpracování společnosti na blízkou budoucnost, ve které dojde k jejímu zotročení a ořezání svobody na nejvyšší úroveň. 

Označ nepřítele, vymysli důvod a udělej opatření

Dnešní mladá generace nezažila žádnou válku ani nedostatek. O to více je zranitelnější, naivní a manipulavatelná. Díky diskreditaci pojmů a sil, které držely funkční a stabilní společnost, je uvolněna moc pro emancipacipovanou část populace a privilegované menšiny, které dokáží obrátit společnost vzhůru nohama.  

Politici nejsou politici, ale diletanti. Doktoři jsou sluhy nadnárodních farmaceutických firem. Zdraví a smrt jsou byznys. Zdravý člověk je nebezpečný. Pravda je to, co někdo určí. Věda je ignorována. Nikdo nenese odpovědnost. Dokonce ani za 48 protizákonných vládních opatření. Ženy jsou tvrdé, chlapi vyměkli. Děti řídí rodiny. Ve školách se neučí, ale indoktrinuje. 
Pozn.: Samozřejmě nic nelze generalizovat, výjimky jsou vždy. Díky za ně. Ovšem jsou tvrdě trestány, umlčovány a diskreditovány. 

Stát přestává zajišťovat základní potřeby a podmínky pro slušný život svému lidu. To brzy pocítíme poklesem životní úrovně a nepřiměřenými cenami základních potřeb. Ekonomika, průmysl, ale i rodiny jsou řízeně demolovány, tj. všechny složky struktury společnosti až po tu základní. 

„Silná“ žena, „správný“ muž

Základ dnešního úspěchu muže: Obstarej co nejvíce peněz a poslouchej ženu. 
Základ úspěchu dnešní ženy: Nebuď hloupá a nedělej služku, zbav se všeho utrpení a bojuj za rovnoprávnost.
Ženská filozofie: Buď svobodná, soběstačná, vydělávej stejně jako muž a dokaž jim, že dokážeš to samé co oni. Uznávej a podporuj podobné ženy.

Výsledkem našeho blahobytu je rozežranost, rozmazlenost, ztráta odpovědnosti a veškeré způsobilosti. Každá civilizace dojela na zmíněné jevy a proto i my jsme před obrovským pádem, který můžeme nazvat Velký reset. Muži přestali být potřební a ti, kteří zbyli, jsou diskreditovaní. Dochází k bezprecedentnímu útoku na maskulinitu.

Rodina je základ společnosti

Staví nás do řady, označují QR kódem (než příjde čipování), slučují role a potlačují výjimečnost každého z nás. Z odchylek dělají přednosti a prezentují to jako nový standard. Jsou eliminovány přednosti muže i ženy, dokonce i jejich schopnost reprodukce (https://www.geopolitan.net/zpusobuje-dramaticky-pokles-porodnosti-v-nemecku-ockovani-proti-koronaviru). 
Naše děti hloupnou, chybí jim správné vzory a místo toho jim podstrkují bezpohlavní hrdiny, kteří je inspirují ve svobodném výběru neustále narůstajícího počtu pohlaví podle toho, jak se budou zrovna cítit. Inspiraci dětí můžeme vidět také v nových pohádkách Hollywoodu, kde nesmí chybět gay, lesba a transhuman. Přetáčí se slavné filmy s novými hrdinkami, kterým mění sexuální orientaci. To vše jsou nástroje k předělání našich dětí. 

Hezkým příkladem je norská verze Tří oříšků pro Popelku. Vizuálně je to moc hezky natočené. Popelka je krásná a norská příroda také. Dva princovi kamarádi jsou homosexuálové, preceptor také a stylista, kterého si pozvaly macecha s Dorou, je homosexuální a zženštilý. Prince hraje Turek, ceremoniář je nějaký kříženec Araba s černochem, stylista je Turek. Doru hraje hezká herečka, ze které se marně snaží udělat příšeru. Stylista jí za účelem hubnutí doporučil, aby jedla hodně luštěnin. Když potom tancovala s princem na plese, tak si prdla, což asi mělo být vtipné. V lovecké scéně má Libuše Šafránková v naší Popelce jen loveckou kamizolu. Norská Popelka má i knírek. Zřejmě má jít o transgenderovou proměnu, kdy se Popelka změní na muže a potom zase na Popelku. 

Učitelům a rodičům byly odebrány všechny prostředky k usměrnění výchovy. Devianti a postižené děti jsou integrovány do běžných škol, kde nastolují nový standard a prudce snižují kvalitu základního vzdělání. Děti bijí a šikanují učitele, udávají rodiče a stávají se nejmocnějším nástrojem a zároveň obětí systému. 

„Naše síla je v tom, že každý jsme jiný a v tom, co máme společné. 
Nejhorší je proti těmto rozdílům bojovat či vyzdvihovat menšiny, které popírají přirozenost a zdravý rozum.“

Nemůžeme dělat ze sebe něco, co nejsme. Pod vlivem trendů a společenských procesů podléháme lákavým teoriím, jejichž cílem je zavedení společnosti i každého z nás na zcestí, které nám znemožňuje najít a ctít svoje kořeny, jenž určují naše dispozice a jejichž rozvojem můžeme objevit a využít náš potenciál.“
#metabolicketypy 

Potlačování a neuznávání vlastního původu a dispozic, které tvoří naši roli v rodině i ve společnosti, vede k jejímu oslabení až zániku. Nevyužití přirozených dispozic a jejich nahrazení umělými, které nás tlačí do rolí, na něž nemáme ideální fyzické ani psychické dispozice, stírání kontrastu mezi mužem a ženou, je procesem, jak vytvořit neschopnou společnost. Výsledkem je snadno ovladatelná a zvrhlá společnost, která ztratila svou základní funkci. A tou je především výchova budoucích generací. Místo toho jsou lidé zaměstnáváni jak prací, tak řešením různých hloupostí, aniž by měli dostatek času a energie na výchovu svých děti. Pod iluzí nedostatku jsou štvaní jako zvěř ke zdánlivému zisku, materiálnímu otroctví a požitkům. Zatímco jejich děti vychovává systém k obrazu svému. 

Zmobilizuj svoje schopnosti, prostředky a rodinu

Bude potřeba velká odolnost, souhra, inteligence a schopnosti pro zachování svobody, zdraví, slušného života a přenesení lidských hodnot do dalších generací. Pouze silní muži a moudré ženy svým silným poutem, vzájemným respektem a dohromady tou nejefektivnější a dělenou spoluprací budou moci vytvořit základ rodin, které ještě s nutnou dávkou štěstí budou moci vychovat kvalitní budoucí generace. Nemůžete se spolehnout na stát ani žádnou instituci, protože všichni slouží cizím zájmům. Budete potřebovat mnohem více než dosud k zabezpečení rodiny a to nemluvím o penězích, ale mnohem více schopnostech a úsilí, které se dnes vytratily. Mantinely budou velmi úzké a psychická odolnost, inteligence a hodnoty budou rozhodující. Je to úkol, který zvládnou jen tradiční a funkční rodiny v marném kontrastu s naprostou většinou, která podlehne procesům řízení a jejich důsledkům. 
Role muže a ženy se vrátí na tradiční a funkční úroveň alespoň u části populace, která nedopustí ztrátu svojí svobody a indoktrinování svých dětí systémem, LGBT a podobnými zhovadilostmi. 

Vzkříšení mužství a ženskosti

Muži si budou muset přišít koule a začít tvořit testosteron (https://www.supernutrition.cz/clanky/jak-zvysit-testosteron).
Ženy budou muset zaujmout své místo a posílit ženskost. 

Pozn.: Přestože adaptogeny stimulují pohlavní hormony, až na speciální výjimky pracují ve prospěch pohlaví. Tudíž neudělají z žen muže ani naopak.

Modrá nebo červená pilulka? 

Konzumní, materiální, bezstarostný a relativně svobodný západní životní styl skončí velice rychle. Většina společnosti tuto iluzi vymění za zdraví, ztrátu svobody a nový, virtuální život. Ostatní, naprostá menšina společnosti, budou vyvrženi na okraj. 
Dluhy, závislost a rozmazlenost svážou každého, kdo se jim oddal. Majetek, závazky a vysoký standard vás potáhnou ke dnu jako balvan. Ekonomická, bezpečnostní, energetická a sociální krize smetou svobodu a náš životní standard jako tsunami.

Nejste spokojeni se svým životem? Máme pro vás řešení. Plňte si své sny a cokoliv na Metaverse.
Sice to bude fiktivní svět, ale co dnes není fiktivní? Většině lidí to stačí. 

#NajdiSvouCestu a #VyuzijSvujPotenciál 

Dobře už bylo, řekněme si to narovinu a nemažme nebo nenechme si mazat med kolem pusy. Vezměme si z toho to pozitivní, jak jsem psal v minulém článku, a dělejme, co můžeme. Mám obrovské štěstí, že i ve své práci se setkávám s lidmi na stejné vlně. Pomáhám jim najít jejich cestu prostřednictvím stravování tak, aby dokázali najít rovnováhu, vyřešili svoje zdravotní problémy, využili nejlíp svůj potenciál a tím dokázali měnit svůj život k lepšímu. A pak řídit svůj život tak, jak chtějí oni a ne někdo jiný. Postarat se o sebe a své blízké i v době, která bude pro nás všechny těžká. Ale víme o sobě, spojuje nás lidskost, zodpovědnost a svoboda. Nevzdáme se, budeme jeden druhého podporovat a každého, kdo bude mít zájem. 
Přijmutím a pochopením sebe samého každý začíná. Vyhněte se všem blbostem, slepým cestám a nastupte na ten správný směr. VÁŠ směr. Každý jsme jiný a tak je to v pořádku. Jsem tady jako inspirace a váš průvodce. Každý umíme něco a dohromady budujeme alternativní společnost, která ponese inteligenci, svobodu a kreativitu do dalších generací. 

Mgr. Boris Orava

„Historie se neopakuje, ale rýmuje.“
- Mark Twain 

Zajímavá videa: