Společnost

Skutečná nákaza společnosti

[Společnost na hraně II]

Šíří se nová nákaza, jejíž podstata není biologická, ale ideologická. Nové náboženství strachu, hlouposti a paradoxu prorůstá zchátralými pilíři západní společnosti, na kterých kdysi sama slavně vyrostla a které jsou nyní mohutně ohýbány, ničeny a použity proti ní samotné nebo pro její rozdělení.
Pozlacený kapitalistický zámek se kymácí nad propastí, jejíž hloubka se podezřele podobá těm nejhorším propastem v lidských dějinách. V dnešním rychlém a sjednoceném světě však tato propast zasahuje celou globalizovanou společnost, která se jakoby rozhodla zopakovat si neslavné epizody svých dějin. Nyní však přicházejí v nové podobě a jsou aplikovány v celosvětovém měřítku. 

Světovládci našli způsob daleko sofistikovanější, jak drtivou většinu z nás dobrovolně přimět k odevzdání všeho, co dělá člověka člověkem a hodnot, které jsme vybudovali a za které jsme kdysi bojovali. 

Moje skladba a text, ve kterém je všechno…

„Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých, a demokracie jim ho dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů – a demokracie jim je dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní.

A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody touží po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než nejhorší monarchie nebo oligarchie.“ (Sokrates)

Vše, na čem západní společnost stavěla jako věda, zdravotnictví a péče, ochrana práv a svobod, technologický pokrok, ekonomie a blahobyt je nyní bořeno a společnost, vědecká komunita i rodiny se trhají na kusy. Absurdita, jednostranná propaganda a porušování všeho, co tento systém sám stvořil, strach a polarizace promořily naše vědomí a mysl drtivé většiny lidí přímo úměrně tomu, jak moc byli ztotožněni se západními způsobem života a jeho hodnotami, dokud ještě držely pohromadě. Přestože jsou většině těchto lidí trhány jejich hodnoty na kusy už dva roky a bez výsledku, zamoření touto nákazou přetrvává a nezadržitelně pohlcuje celý svět. 

Postižení však netuší, kam je tato nákaza může dovést. Na povrch neudržitelně prosakují do očí bijící důkazy, že tato nákaza není to, co je skutečnou hrozbou, ale právě to, jaká opatření, společenské a ekonomické změny s sebou přináší.  

Poslechněte si podcast: Co bylo před rokem konspirační teorií se naplňuje, řekl v Press klubu režisér Igor Chaun

Falešná nákaza strachem, blbostí a nevědomostí však působí daleko horší, rozsáhlejší škody a dopady na jednotlivcích i společnosti než její biologická varianta. Když už jsou procesy a masy rozjeté, pro většinu lidí je jednodušší nechat se nakazit nebo nákazu předstírat, aby nenarušili své společenské postavení. A kdokoliv nenakažený se zvedne, je nutné ho označit za popírače a vyloučit ze společnosti. Protože nákaza je všude a jsme si všichni rovni. Není dovoleno mít svůj názor a není žádoucí narušovat šílenou transformaci společnosti, kterou by neprokouklo snad jen malé dítě. Proto se musí vše tak hlídat a tolik spěchat, aby se tento uplácaný scénář pro transformaci celého lidstva dle představy pár psychopatů, kteří postupně nabyli neuvěřitelnou moc, nerozpadl jako domeček z karet. 

Rozhovor s Janem Hnízdilem: Nový řád. Už nevěřím, že covid je náhoda. Zakázaný Hnízdil přitvrdil

Zatím nepadlo ani jedno slovo o fenoménu, který drží naši společnost od jara 2020 ve strachu, poslušnosti a ochotě přistoupit za normálních okolností na nepřistoupitelné. Z probíhajících procesů je to ten nejmenší problém a je to pouze nástroj na to, co je cílem. A ztratí-li účinek, použije se další nástroj. Skutečná nákaza představuje manipulaci, absurditu, útok na zdraví společnosti a štvaní lidí proti sobě. Není pochyb o tom, že svět se zbláznil, západní civilizace již dávno vyčerpala svůj potenciál a započala svůj rozklad po všech stránkách. 

Proč dochází k sebevraždě západní společnosti? Proč je bořeno vše, co vytvořila a na čem stavěla? Proč se všichni necháme rozdělovat, hádáme se a řešíme totální kraviny, které se blíží krajní hlouposti a absurditě, kterou jsme mohli vidět dosud jen ve sci-fi filmech, kterým jsem se smáli?

Rozvohor s americkým novinářem Erik Best (Fleet Sheet)

Ohrožení populace nepředstavuje nemoc a ani se nemění kvantitativní křivka populace. Společnost a jejích chování se však poslední dva roky dramaticky mění do podoby, která připomíná temná období lidských dějin. Rozdělujeme se, zakrýváme svou tvář, identitu a emoce nesmyslnou hadrou a přitom máme odkrývat své intimní a soukromé informace a pod tlakem ustupovat ze svých práv. Zase bez práva a dostatečného podložení je zasahováno do soukromí, našeho živobytí a jsme nuceni k opatřením, výdajům a zákrokům, ze kterých mají prospěch pouze elity a nadnárodní korporace. K obecné ochraně zdraví společnosti a řešení situace zcela jasně nefungují, zřejmě k tomu ani nebyly určeny. Přesto se však jede dál, stále hloupěji, ale tvrději. 

Největší katastrofa v historii lidstva probíhá hlavně v televizi, v médiích a na kontrolovaných sociálních sítích. Nákaza zaprodaností je v ústech politiků, kteří jsou všichni jako jedna kopie, jen v různých barvách. Nákaza slepou vírou a jejího někdy až agresivního šíření je v části společnosti, nákaza lhostejností či pohodlností v další části, část společnosti si uvědomila nákazu vlastní hlouposti a poslední část společnosti, která nákazu nemá, je pod nátlakem a vydírána. 

Velmi doručuji tohle video, po jehož shlédnutí hodně věcí pochopíte a hlavně si je konečně připustíte:

Kdo není nakažen, tak vidí, že probíhá nejmasivnější a globální proměna společnosti a finančního systému. Můžete si vyvodit, že před námi není nic, co by se shodovalo s lidskými hodnotami a tím, co jsme se snažili budovat.
Nebo jsme nevědomě budovali přesně tohle, ale pod jiným kabátem, který se nám na chvíli zalíbil? Nyní se tento kabát odkládá a odhaluje se to, co zakrýval. A není to člověk, není to rozvoj, není to svoboda a není to skutečný mír. Není to společnost, jakou by kdokoliv z nás chtěl. Je to pouze ještě větší moc, závislost, otroctví a totální kontrola. 

Video o současné diktatuře natvrdo a bez obalu: Proč právě Rakousko
Poznámka: Přestože to autor dokonale vyložil, distancuji se od jeho další působnosti, kterou je znám a nebudu ji přibližovat. Možná díky tomu se nyní velmi dobře orientuje a dokáže perfektně popsat aktuální situaci, což rozhodně stojí za shlédnutí. 

Nejšílenější a nejhloupější vize se naplňují a nejhorší je, že je naplňujeme především my sami. Člověk proti člověku, vydíraný, držen pod krkem a dušen jen tak, aby přežil a udělal to, co někdo vymyslel, zaplatil to a ještě předtím, než bude nepotřebný.

Ne všichni sklopí hlavu a raději budou dělat nevědomé. Bohužel naprostá většina společnosti se tak chová, tento plán sama realizuje a tuto nákazu šíří dál. 

Bohužel v tomto světě, ve kterém nezůstal na kameni kámen, žijeme všichni do jisté míry společně. Proto otevřete oči, vypněte televizi, internet, vnímejte prostředí a lidi okolo sebe bez kódů, papírů a nálepek. Nenechte si diktovat, jak se máte chovat a co máte dělat. Udělejte si názor na základě všech informací a ne pouze těch, které jsou vám předkládány a označovány za ty správné. Použijte hlavně svou intuici, selský rozum a přírodní zákony. Žijte vědomě, žijte přítomností a buďte připraveni na budoucnost. Nedopusťte, aby vám někdo bral svobodu a vnucoval vám jediný názor a jediné řešení. A nedovolte, aby nás někdo nebo něco rozdělovalo.  

Každý má právo na svůj názor, ale nemá právo podle něj někomu vyhrožovat, omezovat nebo ho k něčemu nutit. Nenechme si vzít a zničit to, co jsme budovali a co nás dělá člověkem, národy a lidstvem. 

Jak se programuje podvědomí vysvětluje Tomáš Lukavec

Respektuji tebe, respektuj mě. Můžeš se inspirovat nebo můžeš nesouhlasit. Můžeš se přidat nebo můžeš odejít. Vše jiné je šikana, násilí, vydírání, manipulace a věci, za kterými nikdy není dobrý úmysl. Nenech se tím nakazit a řekni této nákaze NE!
A když ji nebudeme šířit, možná se uzdravíme a možná se nám podaří vybudovat společnost, která bude žít mezi sebou a s přírodou v rovnováze. 

Mgr. Boris Orava 

A na závěr velmi pozitivní Dušek, který vždy dokáže všechno fantasticky uchopit: